Sunday 5 December 2021
8:09:55 - چهارشنبه 19 خرداد 1400
اهداء جوایز دانش آموزان برگزیده طرح ایمن شو اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان به مدیریت آموزش و پرورش شهرستان رودبار
🔸 در دیدار مسئولین اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای با مدیریت آموزش و پرورش شهرستان رودبار 🎁 اهداء جوایز دانش آموزان برگزیده طرح ایمن شو اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان به مدیریت آموزش و پرورش شهرستان رودبار

🔸 در دیدار مسئولین اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای با مدیریت آموزش و پرورش شهرستان رودبار

🎁 اهداء جوایز دانش آموزان برگزیده طرح ایمن شو اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان به مدیریت آموزش و پرورش شهرستان رودبار

منبع:
پایگاه خبری رادیکال زیتون صفری پایگاه خبری رادیکال تابناك وب پایگاه خبری رادیکال تابناك وب