Sunday 5 December 2021
8:10:55 - چهارشنبه 19 خرداد 1400
اتحادیه اروپا: از اقدامات ایران به شدت نگرانیم
🔸 اتحادیه اروپا: از اقدامات ایران به شدت نگرانیم 🔹به شدت از تصمیم ایران در تعلیق اقدامات شفاف‎ساز مطرح‌شده در برجام از جمله پروتکل الحاقی ابراز نگرانی می‎کنیم. ایران، دسترسی آژانس به سایت‌ها، اماکن و اطلاعات مرتبط را کاهش داده است

🔸 اتحادیه اروپا: از اقدامات ایران به شدت نگرانیم

🔹به شدت از تصمیم ایران در تعلیق اقدامات شفاف‎ساز مطرح‌شده در برجام از جمله پروتکل الحاقی ابراز نگرانی می‎کنیم. ایران، دسترسی آژانس به سایت‌ها، اماکن و اطلاعات مرتبط را کاهش داده است

منبع:
پایگاه خبری رادیکال زیتون صفری پایگاه خبری رادیکال تابناك وب پایگاه خبری رادیکال تابناك وب